FORSLAG TIL GODE ÅPNINGSLINJER FOR Å KOMMUNISERE I LÆRINGSMODUS.

Dr. Philip McArthur, som er partner i firmaet Action Design i USA har laget noen forslag til åpningslinjer som kan være til hjelp når du ønsker
å kommunisere i læringsmodus. (Action Design er et firma som har spesialisert seg på denne type kommunikasjonstrening).

Når..... Kan du si.......
Sterke synspunkter blir uttrykt uten noe resonnement eller illustrasjoner. "Det kan godt hende at du har rett, men jeg vil gjerne forstå enda mer av dette. Hva er det som fører deg til denne (be)slutningen?"
Diskusjonen ikke tar en målrettet retning. "Jeg er litt usikker på hvordan dette henger sammen med det andre som tidligere er blitt sagt. Kan du konkretisere hvorfor dette er relevant?"
Du er i tvil om hvorvidt dineegne tanker egentlig er relevante for saken. "Det er ikke sikkert mine tanker er relevante akkurat nå. Hvis dette er tilfelle, vær så snill og si i fra slik at de kan vente."
To personer blir opptatt av en sak som kun berører dem, mens de andre blir sittende passive. "Jeg vil gjerne beskrive min reaksjon på det dere har sagt   så langt, og sjekke ut med de andre om de er av samme oppfatning....."
Flere synspunkter blir fremmet på samme tid. "Vi har nå tre synspunkter på bordet (konkretiser dem). Jeg foreslår at vi konsentrerer oss om ett av gangen, og begynner med....."
Du synes du opplever en negativ reaksjon hos noen av de andre. "Da du sa (gi illustrasjonen)...tenkte jeg (beskriv hva du tenkte). Hvis dette er riktig vil jeg gjerne vite hva det var som påvirket deg. Var det noe jeg sa eller gjorde?
Du opplever en negativ reaksjon hos deg selv. "Dette er kanskje mer mitt problem enn ditt, men da du sa (gjenta eller illustrer).... tenkte jeg...... Har jeg misforstått det du sa eller mente?
Når det virker umulig å påvirke andre. "Er det noe jeg kan si eller gjøre som kan få deg til å se på andre alternativer?"

 

tilbake.gif (599 bytes)

opp.gif
              (1348 bytes)

nesteside.gif (616 bytes)

Gjennombruddstenkning

Toppen av siden

Balanse i spm./arg.