SORTERT FEEDBACK

© Tekst: Stein Tore Nybrodahl

"Den virkelige konversasjonskunst består ikke bare i å si rett ting på rett sted, men også i å la være å si gal ting i det mest fristende øyeblikket"
Dorothy Nevill

Sortert feedback er en metode for å gi tilbakemelding uten å benytte tolkning. En tilbakemelding bygget på sortert feedback vil ofte oppleves som mere nøytral og konstruktiv for den som mottar, og bidrar til dialog i stedet for diskusjon. Mulighetene for å lære noe av sortert feedback er derfor gode. Sortert feedback relateres direkte til hva du ser og hører (sansene), og sorterer på hva du mener, ikke meninger du tillegger motparten.


Sortert feedback bygger på følgende struktur:

Jeg så.......... (Hva du faktisk har sett. Gjengi objektivt).

Jeg hørte........ (Hva du faktisk hørte, Gjengi ordrett så langt det er mulig).

Jeg likte......... (Hvis du mener noe var positivt).

Jeg foreslår følgende forbedring.......... (Hvis det er noe du er uenig i).

Jeg tenker/ tror........ (Synliggjør dine egne tanker).

Jeg lurer på........ (Hvis du synes noe er uklart og ønsker det ytterligere utdypet).

Jeg synes....... (Klar fremstilling av dine egne meninger).Nedenfor er noen eksempler på sortert og usortert feedback (tilbakemelding). Usortert feedback er merket med kursiv tekst:

Utsagn: «Du er nervøs og tør ikke møte blikket mitt»

Sortert feedback: «Jeg så du ikke festet blikket på meg da du snakket til meg, og dette fikk meg til å tenke på om du var nervøs. Er dette riktig oppfattet?". "Er du interessert i et forslag til forbedring?" Hvis Ja: "Jeg foreslår du har bedre øyekontakt med meg neste gang vi snakker sammen».

Utsagn: «Jeg hørte av stemmen din at du var nervøs og redd da du holdt foredraget ditt»

Sortert feedback: «Jeg hørte et høyt toneleie og et hurtig tempo i stemmen din da du snakket. Dette fikk meg til å lure på om du var nervøs. Er dette riktig?". "Ønsker du et forbedrings-forslag?" Hvis ja: "Jeg foreslår at du snakker i et roligere tempo og legger stemmen din i et lavere toneleie neste gang du skal snakke foran en forsamling».

Utsagn: «Uttalelsene dine om markedsavdelingen er useriøse og du tør ikke se folk i øynene når du sier dette».

Sortert feedback: «Jeg så du sto med ryggen til salen da du holdt foredraget, og jeg hørte du sa «Ideen til markedsavdelingen vil aldri kunne gjennomføres. Jeg synes denne uttalelsen var vel bombastisk, og jeg så du ikke kikket på forsamlingen når du sa dette. Jeg foreslår at du ser folk i øynene neste gang du kommer med slike kraftige utsagn, og nøye vurderer hvordan du ordlegger deg".

Utsagn: «Du er ukonsentrert når jeg snakker til deg».

Sortert feedback: «Jeg så du kikket ut vinduet hele tiden mens du snakket. Dette får meg til å lure på om du konsentrerte deg og hørte hva jeg sa til deg».

I sortert feedback refererer du hva du ser og hører, og kobler dette til hva du tenker, lurer på eller synes, samtidig som du kan si hva du likte eller foreslå en forbedring. Tilbakemeldinger som:

Jeg følte at du.......

Jeg opplevde at du.......

Det du egentlig sa var........

er "skrekk- og grueksempler" med grove overtramp på jeg-du-sortering. Slike tilbakemeldinger er ren tolkning fra avsenderens side, og virker provoserende på motparten som mottar meldingen. Det er ikke du som skal si hva den andre føler, opplever eller mener.

Eksempel på en praktisk øvelse: Arranger en diskusjon mellom to parter, mens to eller tre andre gir sortert feedback etter prinsippet:

Jeg så......
Jeg hørte......
Jeg likte.......
Jeg foreslår følgende forbedring.........
Jeg tenker/ tror........
Jeg lurer på.........
Jeg synes........

De som lytter skal bryte inn med en gang den som gir sortert feedback går i tolkning, bryter jeg-du-sorteringen, eller knytter egne følelser inn i bildet.

Selv om det i starten kan føles og høres litt rart ut, ligger kunsten i å være tro mot disse enkle setningene. Når du begynner å beherske denne strukturen vil du merke hvor mye enklere det er å gi tilbakemeldinger uten at motparten går i forsvarsposisjon (samtidig som det gir dere begge en god mulighet for å lære).

tilbake.gif
         (599 bytes)

opp.gif (1348
          bytes)

nesteside.gif (616 bytes)

Presis språkbruk

Toppen av siden

Generator