SIGNATURER

© Tekst: Stein Tore Nybrodahl

"Alle menneskelige organer blir på et eller annet tidspunkt trette. Bare ikke tungen"
Konrad Adenauer.

Signaturer er deler av kommunikasjon som dukker opp igjen og igjen. Et eksempel på dette er ord som gjentas ofte. Hvis du tenker etter kjenner du sikkert flere mennesker som har ord og uttrykk som de benytter veldig ofte og som til stadighet går igjen når de snakker. Disse ordene blir et kjennetegn for dem.

Eksempler kan være:

* "Ja/ Nei"

* "Kanskje....."

* "Dessverre, jeg har ikke hatt tid til å ......."

* "Ja, men....."

* "Prøve å....."

* "Dersom....."

* "Hvis...." osv.

Signaturer kan også være gester eller opptreden som kjennetegner vedkommende. Eksempler på dette kan være å stryke hånden gjennom håret, titte opp i luften, ta av og på brillene, folde hendene bak hodet, nikke, gå frem og tilbake mv.

Signaturer kan ofte virke både provoserende og irriterende på andre mennesker uten at du er klar over din egen signatur selv. Det er viktig å finne det som ligger bakom en signatur. Er den rasjonell eller irrasjonell? Er den nyttig eller unyttig? Tapper visse signaturer deg for energi? Det er viktig å bli oppmerksom på hva som skjer i vår oppmerksomhet når vi benytter en signatur.

Hjernen.jpg (4015
     bytes)Signaturer kan være både bevisste og ubevisste. En signatur som du sikkert vil kjenne igjen er "ikke sant?" Denne signaturen er det mange mennesker som bruker. Et annet kjent eksempel på en signatur som går på opptreden er Churchills bruk av store og dyre sigarer. Det vanskeligste er likevel ubevisste signaturer, og det er som oftest her problemene med signaturer ligger.

Signaturer er et kraftig verktøy som setter rammer og tilstander hos mennesker. Det kan være både individuelle-, familie-, gruppe- eller distriktssignaturer. Tenk deg hvordan det ville være å arbeide i en gruppe med en person som til stadighet benyttet "Ja, men..." i enhver diskusjon. Eller hvordan du ville reagere når du skal snakke med en bestemt person og han alltid ser ut vinduet når han snakker med deg.

I ulike deler av landet vil vi finne ord og uttrykk som er spesielle for denne landsdelen, og som dermed er distriktssignaturer. Tenk f.eks. på floraen av Nordnorske "kraftuttrykk"!

Mobbingsmulighetene er enorme når vi begynner å oppdage signaturer. Dette ser vi lett når barn mobber. Men signaturer kan også arbeides med på en positiv og etisk måte. Det er to ulike innfallsvinkler:

- Benytte dem tilbake/ gi dem tilbake (slik at den som eier signaturen bli oppmerksom på sin egen signatur)

- Gjøre vedkommende oppmerksom på signaturen på en positiv måte

Eksempel på en praktisk øvelse: Sitt i grupper på 4 til 6 personer. Velg et tema for diskusjon fra egen arbeidssituasjon. Nummer 1 skal si mest mulig "ja", nummer 2 skal si mest mulig "nei", nummer 3 skal si "ja, men..."/ og eller "på den ene/ andre siden....", nummer 4 har som signatur å hele tiden fortelle hva som er til de andres beste, nummer 5 skal hele tiden forsøke å skli på rammer og nummer 6 skal si "prøve...." mest mulig. Alle får vite hvilken signatur de skal benytte, men ikke hverandres. Diskuter i etterkant hvem som hadde hvilke signaturer og hvordan hver enkelt opplevde diskusjonen.

tilbake.gif
         (599 bytes)

opp.gif (1348
          bytes)

nesteside.gif (616 bytes)

VAK-kommunikasjon

Toppen av siden

Åpne spørsmål