SAMSVAR MELLOM DET DU GJØR OG DET DU SIER.

© Tekst: Stein Tore Nybrodahl

"Jo eldre jeg blir, desto mere lytter jeg til folk som ikke sier så mye"
Garmain G. Glidden.

Dommerkoelle.jpg
     (2144 bytes)Hvordan du lykkes i din kommunikasjon er helt avhengig av hvor dyktig du er til å kommunisere med deg selv (din indre dialog og tankesett) og din samtaleform med andre. Det at det er samsvar mellom det du sier med ord - tonefallet - tonaliteten - rytmen og klangfargen i stemmen din (ditt auditive språk), og kroppsspråket ditt er avgjørende for hvordan du blir oppfattet og for din troverdighet.

Er det samsvar mellom det du sier, måten du sier det på, og de signaler du sender ut via kroppsspråket, kalles det kongruens. Er det derimot ikke samsvar kalles dette inkongruens. Tenk deg en leder som sier til deg "Du er min mest betydningsfulle medarbeider" samtidig som han ser på deg med en nedverdigende mine. Du vil i et slikt tilfelle kunne være sterkt i tvil om han virkelig mener det han sier. Det samme vil være tilfelle når en kollega i et rasende tempo og i et skingrende og skjelvende toneleie forteller deg om den rolige og sindige presentasjonen vedkommende nettopp har hatt for ledelsen. Dette er eksempler på inkongruens hvor det som sies og måten det sies på/ kroppsspråket forteller to forskjellige ting eller gir ulike signaler.

Ofte er vi ikke bevisst våre auditive signaler og vårt eget kroppsspråk. Det er som regel mye lettere å se inkongruens hos andre enn hos oss selv. En måte å korrigere seg selv på er å be andre om sortert feedback (jfr. punkt 11 i dette heftet).


Kommunikasjonsoverføringen skjer på følgende måte:

Lysbilde1.GIF
     (23065 bytes)

Selve ordene representerer kun 7% av kommunikasjonsoverføringen, mens tonefall, tonalitet, rytme og klangfarge i stemmen representerer 38%. Kroppssignalene Kroppssignalene står for hele 55% av kommunikasjons- overføringen.

tilbake.gif (599 bytes)

opp.gif (1348
          bytes)

nesteside.gif (616 bytes)

Innledning

Toppen av siden

Logiske nivå