RAMMER OG RAMMESKLIDNING

© Tekst: Stein Tore Nybrodahl

Blomster-sjakk.jpg (3370 bytes)Rammer er området vi ønsker å holde oss innenfor når vi kommuniserer om en bestemt ting. Det er en stor fordel om du på forhånd setter klare rammer for hva du ønsker å gjøre eller diskutere, slik at deltakerne vet hva de skal forholde seg til. Hvis du forut for en diskusjon setter opp på en flip-over hva som konkret skal diskuteres er du godt i gang med å sette klare rammer for diskusjonen.

Hvis diskusjonen går utover de rammene du har satt kalles det rammesklidning. Ramme-sklidning er derfor et annet begrep på å skifte logisk nivå sidelengs. Dette er relativt lett å oppdage hvis du har satt rammene på forhånd, og dertil vanskeligere å håndtere hvis du ikke har satt klare rammer.

Et eksempel: Forut for møtet i salgsavdelingen har salgssjefen satt en klar ramme på dagens diskusjon: neste måneds salgskampanje. Han nevner samtidig at to «hete» problemstillinger som selgerne sliter med, bærbare PC’er og for sene leveringer fra leverandører ikke vil bli tatt opp på dagens møte. Når selgerne i diskusjonen knyttet til den kommende salgskampanjen kommer inn på PC-problematikken og for sene leveringer fra leverandørene, henviser salgssjefen til de fastlagte rammene, og gjør det klart at disse sakene vil bli tatt opp på neste ukes ordinære arbeidsmøte. Noen kaller med god grunn dette med rammesklidning for å "starte et møte nummer 2". Klare rammer hjelper gruppen til å holde fokus på det de diskuterer uten at diskusjonen sklir ut.

Erfaringene tilsier at rammene aldri kan bli klare nok. Selv trenede forelesere og møteledere lærer gang på gang at de ikke oppnår det de ønsker ved en diskusjon eller et møte fordi rammene ikke var klart nok satt på forhånd.

Rammer kan være et tema for hva det skal snakkes om, en beskrivelse av hva som fysisk skal gjøres eller tiden som er til rådighet. Når det gjelder rammer er dette ytterligere vises det for øvrig til punkt 14 (pedagogisk og fremførelse og planlegging).

Eksempel på en praktisk øvelse: Sitt i grupper på 3 og 3. To personer starter en diskusjon, og først får den ene i oppgave å prøve å skli på rammene uten at de andre to merker det. 3. person skal si ifra når han mener å ha oppdaget en klar rammesklidning. La denne rollen gå på omgang. Deretter skal begge to umerkelig prøve å skli på rammer, og 3. person gripe inn når det har skjedd en rammesklidning.

tilbake.gif
         (599 bytes)

opp.gif (1348
          bytes)

nesteside.gif (616 bytes)

Logiske nivå

Toppen av siden

Metaforer