LOGISKE NIVÅ OG KOMMUNIKASJON

© Tekst: Stein Tore Nybrodahl

"Ingen kan bringe slikt mørke som den som har sett lyset"
Ukjent.

Enhver form for kommunikasjon inneholder logiske nivå. I de to eksemplene nedenfor blir det tatt utgangspunkt i ordene appelsin og bil, og vist logiske nivå over og under dem. Dette kan illustreres på følgende måte:

MAT FREMKOMSTMIDDEL
é é
FRUKT BIL
é ê
APPELSIN MOTOR
ê ê
APPELSINBÅT SYLINDER
ê ê
APPELSINSTEINER STEMPEL

Som en ser er frukt og mat overordnede logiske nivå for appelsin, mens sylinder og stempel er underordnede logiske nivå for motor.

En har også sideordnede nivå. Dette er ord på samme logiske nivå som kan klassifiseres i samme "gruppe". I våre eksempler vil dette for ordet appelsin være f.eks. eple, banan og pære, mens det for ordet bil vil være fly, motorsykkel og tog.

I en samtale må deltakerne gjerne skifte logisk nivå. Det viktige er at de hele tiden befinner seg på samme nivå.

I en samtale vil det være nyttig å være bevisst når en av deltakerne skifter logisk nivå på samtalen. Du kan gjøre vedkommende oppmerksom på dette hvis du mener det er nødvendig, og bringe samtalen tilbake til det logiske nivået den befant seg på. Du vil også selv med noe trening kunne benytte skifter i logisk nivå for å oppnå det du ønsker under en. I møter går ofte skifte av logiske nivå i "hytt og pine" uten at deltakerne selv er klar over dette.

Tenk deg et møte hvor dere skal diskutere årets budsjett. Dere starter med å diskutere resultat, inntekter og kostnader, men plutselig starter A å snakke om periodiseringen av IT-kostnader i starten av året. A bringer dermed samtalen ned et logisk nivå ettersom IT-kostnadene er et delelement av de totale tallene. Møteleder kjenner derimot til logiske nivå, og bringer raskt samtalen tilbake til inntekter og kostnader. Etter en stund begynner derimot B å snakke om overskudd i andre norske bedrifter. Han bringer dermed samtalen opp et logisk nivå. C følger deretter opp med å snakke om Norges 10 mest lønnsomme bedrifter. C bringer dermed samtalen opp på et enda høyere logisk nivå. Kjenner du igjen lignende situasjoner fra møter hvor du selv har deltatt?

Generelt sett har vi en tendens til å gå mer og mer i detalj i møter og samtaler. Dette er å gå nedover i de logiske nivåene, og det vil være viktig å kunne styre dette og være bevisst på når det skjer.

Eksempel på en praktisk øvelse: Sitt i grupper på 3 eller 4. En starter med å si et ord og gir beskjed til nestemann om han skal gå opp, ned eller sidelengs i logisk nivå i forhold til ordet. Nestemann fortsetter på samme måte. Eksempel: Nummer 1 sier pære og ber om at nestemann går opp et logisk nivå. Nummer 2 sier frukt og ber nestemann gå ned et logisk nivå. Nummer 3 sier eple og ber og ber 4. mann gå ned et logisk nivå osv.

tilbake.gif
        (599 bytes)

opp.gif (1348
         bytes)

nesteside.gif (616 bytes)

Samsvar ord/ handling

Toppen av siden

Rammesklidning