NLP- KOMMUNIKASJON - "Hva kjennetegner de beste?"

KommunikasjonNLP-Kommunikasjon er et temahefte skrevet av Stein Tore Nybrodahl. Heftet tar sitt utgangspunkt i kommunikasjon i et NLP-perspektiv (Nevro Lingvistisk Programmering). Inspirasjonskilden til dette arbeidet har vært Jorunn Sjøbakken og Truls Fleiner i Studio Comfort, Helgeroa.
Heftets ulike kapitler finner du i menyen øverst.

Ser en på kommunikasjon kan den deles opp i elementer og beskrives som et eget "fag". NLP tok sitt utgangspunkt i studier omkring mennesker som ble ansett for å være eksepsjonelt dyktige i kommunikasjon. Ved å studere og analysere hva som kjennetegnet kommunikasjonen til disse menneskene ble fagfeltet NLP født. 

Jeg gjør oppmerksom på at alle rettigheter til dette heftet er reservert, og at reglene omkring rettigheter er de samme på Internett som når heftet foreligger i trykt form. Hele eller deler av dette dokumentet må ikke kopieres eller overføres i annen form: trykket, oppkopiert, elektronisk eller mekanisk, uten tillatelse fra rettighetshaver. (Adresser/ telefon: se nederst på denne siden).© Stein Tore Nybrodahl.

Ønsker du å kjøpe dette heftet? Heftet er på 30 sider, har fargeforside, god trykkvalitet, sort-hvitt bilder, plastinnbundet og med spiralrygg. Prisen er 200,- (+ frakt). Send meg en mail, og du får det sendt til ønsket adresse.  
E-mail: Stein.tore.nybrodahl@gmail.com . Se også webshop.


Henvendelser kan rettes til:

Stein Tore Nybrodahl
Sandmarkvn. 8A
7550 Hommelvik
E-mail: Stein.tore.nybrodahl@gmail.com
Tlf. mobil : 90 69 46 89

 

Hovedside

Toppen av siden

Samsvar ord og handling