1. Samsvar ord og handling 5. Språk-mønstre 9. Jeg-du-sortering 13. FOG-indeks
  2. Logiske nivå 6. VAK-kommunikasjon 10. Presis språkbruk 14. Pedagogisk modell
  3. Rammesklidning 7. Signaturer 11. Sortert feedback 15. God pedagogikk
  4. Metaforer 8. Åpne spørsmål 12. Generator 16. Tilbake