GENERATOR

© Tekst: Stein Tore Nybrodahl

"Vårherre har da ikke gitt meg sanser for å unngå at jeg skal bruke dem".
Gallileo Gallilei

Space2.jpg (2771
     bytes)Generator er en øvelse hvor du benytter dine egne sanser for å foreta en økologisk (sansebasert) sjekk på deg selv. Med økologisk (sansebasert) sjekk menes en sjekk i/ på vår egen kropp på noe vi eventuelt skal gjøre/ la være å gjøre. En generator kan benyttes når du:

- Setter deg mål eller resultater du skal nå
- Har noe du ønsker å få til eller noe du ønsker å oppnå
- Har noe du vil slutte med (NB! må formuleres på en positiv måte)

Generator er en helhetssjekk med henblikk på protester i våre egne sanser. Det er tidligere i programmet gjennomgått visuell, auditiv, og kinestetisk sansekanal, og det er nettopp disse tre sansekanalene som benyttes for å sjekke ut en avgjørelse mot vår egen økologi.

Hjernen vår vil ikke arbeide med noe som den oppfatter som negativt formede mål. Eksempler på negativt formede mål kan være å slutte å røyke, kutte ut å spise om kvelden, slutte med å sove lenge om morgenen osv. Dette er ting som vi egentlig liker å gjøre, men som vi vil tvinge oss til å slutte med. Skal hjernen håndtere dette konstruktivt, må det vi ønsker å slutte med formuleres på en positiv måte. Eksempel: En alkoholiker som ønsker å bli tørrlagt må ikke formulere intensjonen som at han skal slutte å drikke, men at han skal bli permanent edru.

Det nytter heller ikke å arbeide med "blå elefanter", ettersom hjernen vår vet at disse ikke finnes. Hjernen er så intelligent at den ikke vil benytte tid på noe den oppfatter som lite relevant eller direkte usant.

Det bør også være noe du selv ønsker, og ikke noe andre ønsker av deg. Hvis det du ønsker å oppnå er noe andre ønsker av deg (f.eks. din kone), er det viktig du finner din "eierandel" i dette. Det du ønsker å kjøre en generator på må også være noe viktig for deg. Hjernen vår er så rasjonell at den ikke "orker" å arbeide med uviktige ting.


Fremgangsmåten
for å gjennomføre en generator på deg selv:

Steg 1: Finn problemstilling og gi den et (kode) navn.

Steg 2: Sjekk din visuelle sans. Si til deg selv: "Hvordan ser jeg ut når jeg får til ........?"

Steg 3: Sjekk din auditive sans: Lytt til deg selv: "Hvordan høres det ut når jeg får til......?"

Steg 4: Sjekk din kinestetiske sans: Kjenn etter: "Hvordan kjennes det ut når jeg får til ......?"

Steg 5: Får du positive eller negative signaler i noen av sansene? Liker du eller godkjenner du det
             du ser, hører og føler (dine egne etiske standarder)? Spør deg selv: "Er det rett?"

Steg 6: Protesterer helhetssynet? Er det for mye eller noe som ikke kjennes rett ut bør det
             opprinnelige målet/ det du ønsker å oppnå kanskje justeres. Hvis dette er tilfelle
             omformulerer du den opprinnelige problemstillingen og gjennomfører en ny generator.


Space3.jpg (5618
       bytes)Et eksempel
: Tenk deg at du er blitt tilbudt en ny stilling, og du står overfor valget om du vil ta den eller ikke. En generator kan være et godt hjelpemiddel til å hjelpe deg i avgjørelsen om du skal si ja eller nei. Du starter med å gi problemstillingen et kodenavn, eksempelvis "ny situasjon". Du ser deg selv i den nye stillingen, ser det nye kontoret ditt og dine nye medarbeidere. Du ser også deg selv i ferd med å utføre de nye arbeidsoppgavene. Du sjekker hvorvidt din visuelle sans sender negative eller positive signaler til deg. Dine visuelle sansekanaler sender ut positiv respons, og du går videre til din auditive sansekanal. Du lytter til hvordan det vil være å befinne seg i en ny stilling og mottar igjen positiv respons. Når du kommer til din kinestetiske kanal føler du imidlertid på kroppen din at noe ikke er som det bør være. Du kjenner at det strammer i skuldrene, og bestemmer deg for å undersøke dette nærmere. Når du går inn i denne følelsen kobler du den ganske raskt til at økende reiseaktivitet i den nye jobben vil medføre mere stress og mindre personlig energi. Du kjører deretter en ny generator på deg selv hvor du forestiller deg stillingen med mindre antall reisedøgn, og får positiv respons fra alle sansekanalene. Du vet dermed at du bør si ja til stillingen såfremt du kan få et tak på antall reisedøgn pr. år. Dine egne sanser har hjulpet deg til å ta en viktig avgjørelse.


tilbake.gif
         (599 bytes)

opp.gif (1348
          bytes)

nesteside.gif (616 bytes)

Sortert feedback

Toppen av siden

FOG-indeks