FOG-INDEKS

© Tekst: Stein Tore Nybrodahl.

Bok2.jpg (4664 bytes)Fog-indeksen er et hjelpemiddel til at du selv kan foreta en analyse av ditt skriftlige språk. Den tar sitt utgangspunkt i å skrive forståelig og godt, uten å bruke vanskelige ord og tunge setninger.

For å sjekke din egen skriveklarhet:

1. Tell hvor mange ord du bruker i en vanlig setning. For å gjøre dette, sjekk 100 ord av det du tidligere har skrevet i en rapport eller et brev.

2. Divider 100 med antall setninger du har skrevet.

3. Tell deretter hvor mange komplekse ord du har brukt for hvert 100. ord du har skrevet
    (et komplekst ord er et ord med tre stavelser eller mer, ikke regn med ordene med store bokstaver).

4. Adder de to tallene og beregn deretter hva 40% utgjør av totalsummen. Dette er din Fog-indeks.


Eksempel
: Du har i gjennomsnitt 20 ord i hver setning, og ti komplekse ord for hvert 100. ord. Dette gir 20 + 10 = 30. Beregn deretter 40% av dette tallet. 40% av 30 = 12. 12 er dermed din Fog-indeks.

De beste har en Fog-indeks på mellom 8 og 9. Dersom tallet er høyere enn 13, er materialet vanskelig å lese. Tenk på Churchills kjente sitat: «Vi skal fortsette helt til slutten. Vi skal kjempe i Frankrike. Vi skal kjempe på alle sjøer og hav. Vi skal kjempe på strendene, på markene, på gatene og i heiene. Vi skal aldri gi opp». Churchills berømte sitat har en fog-indeks på 3,2.

tilbake.gif
         (599 bytes)

opp.gif (1348
          bytes)

nesteside.gif (616 bytes)

Generator

Toppen av siden

Pedagogisk modell