ÅPNE SPØRSMÅL

© Tekst: Stein Tore Nybrodahl

Jeg har seks ærlige tjenere. De har lært meg alt jeg vet, og deres navn er Hva og Hvorfor, Når og Hvordan, Hvor og Hvem.
Rudyard Kipling.

Åpne spørsmål vil ofte være nøkkelen til en kommunikasjon rik på informasjonsutveksling og læring. Åpne spørsmål åpner eller inneholder spørreordene (ofte også i kombinasjoner):

Visjonsvei.jpg
     (2595 bytes)

 

        Hva?
        Hvem?
        Hvilke?
        Hvilken?
        Hvor?
        Hvorfor?
        Hvordan?
        Når?

 

 

Åpne spørsmål kan ikke besvares med ja eller nei. De krever et mere utdypende svar, og brukt på riktig måte (jfr. LOTS) vil de ofte lede til refleksjon, undring og tankeprosess i en samtale. Dette gir et godt grunnlag for læring. Åpne spørsmål fungerer best når de stilles som korte konkrete spørsmål som er lette å forstå.

Et tips til deg som prosessleder når du benytter åpne spørsmål: Du trenger ikke å vite svaret på alt og føle at du skal besvare alle spørsmål som kommer fra salen. Kunsten i prosessarbeid ligger i å ta imot spørsmål og returnere det til gruppen slik at de selv finner løsningen, eventuelt kombinert med at du gir ditt eget syn på problemstillingen uten å gi svaret. Husk det er gruppen og ikke du som skal finne svaret! Åpne spørsmål er gull verdt for å få gruppen til å reflektere over en mulig løsning.

Vær bevisst på spørreordet hvorfor. Hvorfor vil ofte knagge en negativ assosiasjon i fortid mot noe som er gjort i hjernen til folk, og du vil kunne oppleve at folk føler seg mistenkeliggjort og/ eller går i forsvar når du benytter dette spørreordet. Bruk derfor spørreordet hvorfor med varsomhet og benytt det konstellasjoner av ord hvor det ikke oppfattes som negativt.

tilbake.gif
         (599 bytes)

opp.gif (1348
          bytes)

nesteside.gif (616 bytes)

Signaturer

Toppen av siden

Jeg-du-sortering