SITUASJONSBESTEMT LEDELSE

4 arstider

Situasjonsbestemt ledelse er en av verdens mest anvendte teorier for ledelse. Mye av dette skyldes teoriens enkelhet. Den er lettfattelig og lett anvendelig i praktisk bruk. Selv har jeg hatt mye nytte av denne teorien både i undervisningsøyemed og som leder i ulike situasjoner. Min klare mening er at situasjonsbestemt ledelse burde inngå i enhver grunnopplæring for ledere. Gjennom kompendiet "Situasjonsbestemt ledelse" har jeg forsøkt å gi en enkel og praktisk innføring i denne lederteorien, via en enkel egentest av individuell lederstil til enkle og praktiske case-eksempler. Kompendiet gir en god innføring i teorien rundt situasjonbestemt ledelse og hvordan du selv kan gjøre dette til din lederstil. 

På 1960-tallet kom Paul Hersey og Ken Blanchards med sin teori om situasjonsbestemt ledelse.  Deres grunntanke var at mennesker er forskjellige og fungerer ulikt i ulike situasjoner. Eksempelvis vil vi opptre annerledes når vi står overfor en oppgave vi behersker enn når vi skal gjøre noe helt nytt vi ikke kan. Dette krever også ulik ledelse fra lederens side. Som leder er det ikke nok å kjøre en ”one size fits all”-lederstil, men tilpasse lederstilen til den enkelte medarbeider og situasjonen vedkommende står overfor. Dette var et banebrytende tankegang omkring ledelse på denne tiden. Hersey & Blanchard tok utgangspunkt i tidligere lederteoriers grunntanker om behovet for styring (autoritær ledelse) og støtte (relasjonell eller humanistisk ledelse). Med dette som utgangspunkt laget de sin etter hvert velkjente og velbrukte matrise for ledelse. 

Teorien har blitt videreutviklet - spesielt av Ken Blanchard - til å bli en av verdens mest populære ledelsesteorier, både i undervisningsøyemed og blant praktikerne. Blanchard har også videreutviklet sitt arbeide med hvordan teorien kan anvendes på team og organisasjoner. 

De grunnleggende prinsippene i situasjonsbestemt ledelse ligger fritt tilgjengelig på denne websiten. Ønsker du en grundigere innføring i teorien omkring situasjonsbestemt ledelse kan jeg tilby kompendiet "Situasjonsbestemt ledelse". Kompendiet er på 90 sider i A4-format med mange gode illustrasjoner, har fargeforside, god trykkvalitet, er plastinnbundet og med spiralrygg.  Prisen er 300,- (+ frakt). 

Dette heftet gir deg en grundig innføring i situasjonsbestemt ledelse via egenutviklede tester, nye modeller og eksemplifiseringer. Det går på en grundig måte inn i ledelsesteorien. Heftet tar også for seg hvordan situasjonsbestemt ledelse kan benyttes overfor team og organisasjonsutvikling. Kapitel 5, 6 og 7 ligger fritt tilgjengelig på denne websiten. Kompendiet bestilles på Webshop. 

Jeg gjør oppmerksom på at alle rettigheter til denne boken er reservert, og at reglene omkring rettigheter er de samme på Internett som når boken foreligger i trykt form. Ingen del av dette dokumentet må kopieres eller overføres i annen form: trykket, oppkopiert, elektronisk eller mekanisk, innlest på bånd eller ved hjelp av annet utstyr uten tillatelse fra rettighetshaver. © Stein Tore Nybrodahl.


Følgende stoff ligger fritt tilgjengelig på denne websiten omkring situasjonsbestemt ledelse

Selve situasjonsvurderingen
    - Vurdering av medarbeidernes kompetanse

Styrende og støttende lederatferd
    - Oppgave- og relasjonsatferd
    - Kjennetegn ved styrende og støttende lederatferd

De 4 lederstilene
    - Instruerende ledelse
    - Rådgivende ledelse
    - Medvirkende ledelse
    - Delegerende ledelse

Totalmodellen for situasjonsbestemt ledelse  
    - Koblingen mellom kompetansenivå og lederstil


Kompendiet har følgende oppbygning:

1. Test av din egen lederstil. 
     (Hvilken lederstil benytter du i dag og hvor effektiv er denne?)

2. Ulike ledelsesteorier og situasjonsbestemt ledelse 
    (Teorien relatert til andre lederteorier i et tidsperspektiv)

3. Hvor blir situasjonsbestemt ledelse stadig mer aktuelt? 

    (Trender i tiden som forsterker behovet for denne type ledelse)

4. Selve situasjonsvurderingen - de ulike kompetansenivåene
    (En enkel metode for å klassifisere medarbeidere vs. ledelse)

5. Styrende og støttende lederatferd
    (De to grunnleggende prinsippene for lederatferd)

6. De fire lederstilene i situasjonsbestemt ledelse
    (Fire ulike måter å lede mennesker på)

7. Koblingen mellom kompetansenivå og lederstil

    (Hvordan medarbeiderens kompetanse kobles med lederatferd)

8. Situasjonsbestemt ledelse i Andeby!

    (En morsom eksemplifisering av de ulike lederstilene)

9. Ulike lederstilprofiler
    (Hvordan typiske ledere faller på plass i sine båser...)

10. Kunsten å tilpasse lederstil med medarbeideres utvikling

      (Hvordan medarbeidere endrer seg og krever nye typer lederatferd)

11. Situasjonsbestemt ledelse av team
      (Hvordan teorien kan anvendes på team)

12. Situasjonsbestemt ledelse og organisasjonsutvikling
      (Hvordan teorien kan anvendes ved organisasjonsutviklingsprosesser)

13. Eksamensoppgave i situasjonsbestemt ledelse
      (Test deg selv gjennom noen morsomme oppgaver om du har fattet poenget...)

14. FAQ 
       (Vanlige spørsmål og svar)

Hovedside Toppen av siden Situasjonsvurderingen
(av kompetanse)