Speakers corner

Speakers corner...

Her ligger en samling av artikler jeg har skrevet som all hovedsak omhandler HR-området (Human relations). Noen er artikler med mine personlige meninger på utvalgte HR-områder, mens andre er mer faglig orienterte artikler basert på mine egne erfaringer...

Standardiserte 360-graders lederevalueringer - en mastadont utgått på dato?

Lederbonuser - Lær av idretten!

Talentutvikling i tåka?

Sansebasert læring - grunnleggende læringsprinsipp eller keiserens nye klær?

Cellekontor vs. åpent landskap

Psykologisk jobbkontrakt

How to write a CV

How to write a good application

Tidenes mest uheldige nettadresser...