COACHING; og boken "KUNSTEN Å COACHE"

Coaching innledning

Coaching har hatt en sterkt stigende stjerne på næringslivshimmelen og markedet for personlig utvikling i den senere tid. Coachingbegrepet finnes i et utall varianter og snart driver alle med coaching i en eller annen form. I linkene under har jeg fokusert på noen av grunnprinsippene i coaching gjennom en bok jeg har skrevet om emnet -  "Kunsten å coache" - og forsøkt å gi en enkel forklaring på hva coaching er, og hvorfor jeg tror dette blir viktig i tiden fremover. Boken fokuserer spesielt på ledelse og coaching som lederstil.   

Bokens fem første kapitler ligger fritt tilgjengelig på denne websiden:

Hvorfor blir coaching viktig?

Filosofien bak coaching

Ulike typer coaching

Coachingbegrepets opprinnelse: Sportens verden

Hjernens utvikling og våre coachingferdigheter

Bonus! Samtalemal til coachingsamtalen (powerpointfil - 900 kb - tar noe tid...).

Jeg gjør oppmerksom på at alle rettigheter til denne boken er reservert, og at reglene omkring rettigheter er de samme på Internett som når boken foreligger i trykt form. Ingen del av dette dokumentet må kopieres eller overføres i annen form: trykket, oppkopiert, elektronisk eller mekanisk, innlest på bånd eller ved hjelp av annet utstyr uten tillatelse fra rettighetshaverne. © Stein Tore Nybrodahl. (Adresse/ telefon: se nederst på denne siden).

Boken har 15 kapitler:

1. Hvorfor blir coaching viktig?
2. Filosofien bak coaching.
3. Ulike typer coaching.
4. Coachingbegrepets opprinnelse: Sportens verden
5. Hjernens utvikling og våre coachingferdigheter
6. Emosjonell intelligens og coaching
7. Coachens 10 postulater - eller 10 viktigste ferdigheter
8. En grunnstruktur for en god coachsamtale
9. Kommunikasjon - noen nyttige forståelsesmodeller
10. Fallgruver i coaching
11. "5-minutters"-coaching
12. Grunnstrukturer i coaching (hva en samtale alltid bygges omkring)
13. Formater i coaching (coachverktøy)
14. Verktøykiste
    - Visualiseringsverktøy
    - Verktøy for coaching av personlig utvikling
    - Verktøy for teamcoaching
    - Verktøy for kreativ coaching av grupper
    - Treningsrammer for coaching
15. Spørsmålsdatabase: Kraftfulle spørsmål

Kapittel 1 til 5 ligger fritt tilgjengelig på denne websiden. Dette er bokens 30 første sider. Boken har en meget praktisk innfallsvinkel til coaching, og beskriver på en oversiktlig og lettfattelig måte coachingbegrepet. Noe av det mange finner nyttigst er bokens verktøykiste, som beskriver verktøy, metoder og øvelser som er enkle å ta i bruk samtidig som de er kraftfulle og effektive. 

Ønsker du å kjøpe denne boken? Boken er på 140 sider i A4-format, har fargeforside, god trykkvalitet, sort-hvitt bilder, plastinnbundet og med spiralrygg. Prisen er 350,- (+ frakt). Sammen med boken følger en diskett med handouts til øvelser og verktøy som beskrives i boken. Se forøvrig Webshop.

Send meg en mail, og du får boken sendt til ønsket adresse.  
E-mail: Stein.tore.nybrodahl@gmail.com .

tilbake.gif
         (599 bytes)

opp.gif (1348
          bytes)

Tilbake til hovedside

Toppen av siden

Hvorfor blir coaching viktig?