STUDIETEKNIKK

© Stein Tore Nybrodahl/ Hans Olav Håkonsen.

Innlæring glemmes rakst hvis stoffet ikke blir repetert kort tid etter selve innlæringen har skjedd, og deretter med faste intervaller for å lagre og vedlikeholde dette i langtidshukommelsen. Bruk av hjernekart er en av de mest effektive måtene å repetere stoff på. Hjernekart repeteres hurtig, de tar liten plass, og de viser sammenhenger og gir et helhetsbilde på stoffet som gjør denne metodikken unik til studieteknikk.

Det er mange mennesker som strever med ulike former for læringsproblemer. Blant de mest kjente er dysleksi eller ordblindhet. La imidlertid ikke slike problemer sette en unødvendig stopper for din evne til utvikle dine evner. Klikk her for å se en liste over kjente mennesker som har hatt ulike typer læringsproblemer men likevel gjort seg kraftig bemerket.

Undersøkelser har vist at de gunstigste tidspunktene for repetisjon er etter et døgn, en uke, en måned, 3 måneder, 6 måneder og ett år. Innlæringskurvens første døgn og repetisjonsfaser for innlæring:


Innlæringskurvene med og uten regelmessig repetisjon:

Studieteknikk


Når det gjelder å forbedre din egen innlærings- og studieteknikk er det også viktig at du finner frem til og følger din egen læringspreferanse. Individuelle læringspreferanser, musikk og bevegelse er behandlet som egne valg og vil være elementer som kan hjelpe deg til å forbedre din studieteknikk.

tilbake.gif
         (599 bytes)

opp.gif (1348
          bytes)

nesteside.gif (616 bytes)

Mat

Toppen av siden

IKT-pedagogikk