MAT OG LÆRING

© Stein Tore Nybrodahl/ Hans Olav Håkonsen.

Frukt 2.jpg
       (5652 bytes)Nyere hjerneforskning har vist at det er en direkte sammenheng mellom det vi spiser og drikker og vår innlæringsevne. På samme måte som kroppen vår og andre avanserte maskiner trenger drivstoff for å fungere, trenger også hjernen dette. Gi den riktig drivstoff og den fungerer godt. Gi den galt drivstoff og den fungerer langt dårligere. Hjernen utgjør kun 2% av din totale vekt, men den bruker 20% av energien du utvikler. Hjernens drivstoff er oksygen, surstoff og glukose.

Hele hjernen vår er bygd opp som et enormt nettverk av hjerneceller som har forbindelser med hverandre. Beskjeder overføres både elektronisk og kjemisk fra celle til celle. Forbindelseslinjene mellom cellene isoleres av et slags hylster som kalles myelin. Hva du spiser og drikker påvirker dette myelinhylsteret. Desto bedre denne isoleringen er, desto lettere sendes beskjeder mellom hjernecellene. Myelinhylsteret ernærer de aktive hjernecellene, og kostholdet blir dermed vitalt for hjernecellenes ernæring.

Kaffe, te og sukker tapper oss for energi, og påvirker blodsukkerbalansen i en negativ retning. Frukt (særlig bananer), nøtter og grønnsaker (spesielt brokkoli) påvirker derimot blodsukkerbalansen i riktig retning, og stimulerer hjernecellene på en positiv måte.

Kroppen vår består av 70% vann. Vannet renser kroppen og bidrar blant annet til utskilling av slaggstoffer. Vann virker også som en ankring på læring, dvs. at vann hjelper deg til bedre innlæring ved at du husker bedre. Vann regenererer også cellene i kroppen vår, noe som bidrar til at du får en integrert innlæring med både kropp og hjerne. Oppfordringen blir derfor å skifte ut hyppige kaffe- og tepauser med å drikke vann, samtidig som du spiser frukt. I ethvert kurs og møterom burde det finnes to ting: isvann og et fruktfat. Kutt ut mineralvann, drops og sjokolade, og oppfordre til å redusere kaffedrikkingen og spisingen av wienerbrød!

Noen enkle og gode råd for sunn hjerneføde:

1. Spis en god frokost hver morgen, fortrinnsvis med frisk frukt og vann.

2. Spis en god lunch, gjerne med en fersk grønnsakssalat.

3. Mosjoner regelmessig for å gi blodet nok oksygen


Hjernekart over god ernæring:

Hjernekart mat

 

tilbake.gif
         (599 bytes)

opp.gif (1348
          bytes)

nesteside.gif (616 bytes)

Farger

Toppen av siden

Studieteknikk