KLARHET PÅ INTENSJONER OG RAMMER

© Stein Tore Nybrodahl/ Hans Olav Håkonsen.

En viktig og god modell for alt forandringsarbeide er å være bevisst på intensjoner, rammer og innhold (og rekkefølgen på disse elementene). Dette er en universell tilnærmingsmåte som kan benyttes på alt mulig for å skape en best mulig pedagogikk og læring. En starter alltid med klarhet omkring intensjonene: Hva er det en ønsker å oppnå? Deretter setter en klare aktivitetsrammer, tidsforbruk, og læringsrom for å oppnå intensjonene på en best mulig måte. Først når intensjonene og rammene er på plass kommer planleggingen av selve innholdet.

Det er viktig å skille mellom mål og intensjon. Et eksempel på dette kan være å gjennomføre et møte. Å gjennomføre møtet er målet, mens hvorfor en skal holde møtet og hva som skal komme ut av det er intensjonen. Intensjoner er dermed en beskrivelse av en tilstand.

Eksempler på overordnede intensjoner (tilstander hos målgruppen) som du ønsker å oppnå kan være:

Overføre kunnskap
Informere
Involvere
Ansvarliggjøre
Underholde
Motivere
Selge
Oppnå respekt
Oppnå enighet
Imponere
Skremme
Forvirre
Manipulere
Irritere
Overbevise

I tillegg kan intensjoner være knyttet langt mere konkret til innhold. En kobling mellom disse to typene av intensjoner vil ofte være det beste.

Klarhet på intensjon (hva en ønsker å oppnå) er første bud for vellykket pedagogikk.


Rammer

Rammer er først og fremst pedagogiske aktivitetsrammer. Dette er ulike måter du kan velge å arbeide på for å oppnå intensjonen på en best mulig måte. Eksempler på ulike aktivitetsrammer kan være:

Demonstrasjon
Forelesning
Rollespill
Tavle
Flip-over
Lesing
Dialog
Gruppearbeid
Parøvelse
Refleksjon
Evaluering
Lek
Instruksjon
Metaforer
Fysiske utendørsaktiviteter

Tidsrammer er en annen form for ramme som kort og godt angir tidsforbruket på hver enkelt aktivitetsramme/ totalt tidsforbruk.


Fysiske rammer
beskriver f.eks. hvilke omgivelser vi legger aktivitetene omkring. Eksempel:

Utendørs
Rundt en peis
Sittende i ring
Stort/ lite lokale
Regional/ sentral gjennomføring
Store/ små grupper
Anbefalt gruppestørrelse
Naturlige arbeidsteam
Lederdeltakelse
Isolert sted
Billig/ dyr standard
Byhotell/ distriktshotell

Ved en slik overordnet pedagogikk vil du oppleve en mye sterkere retning og fokus på det du ønsker å oppnå. Når du skal skape et godt læringsrom er det en klar fordel for deg selv og deltakerne at du er klar og tydelig på intensjoner og rammer (f.eks. skrive dem opp før dere starter). En god pedagogikk blir derfor:

1. Klare intensjoner

2. Planlegge de beste rammene for å oppnå intensjonene

3. Planlegge innhold (kommer alltid til sist)

Som leder er erfaringen at du som regel aldri kan være klar nok på intensjoner og rammer. (For eksempel på hva dere skal gjøre på et møte eller en samling).

tilbake.gif
         (599 bytes)

opp.gif (1348
          bytes)

nesteside.gif (616 bytes)