KUNSTEN Å LÆRE

"Kunsten å lære" er en bok skrevet av Stein Tore Nybrodahl og Hans Olav Håkonsen, og omhandler effektive læreprosesser både når man skal tilegne seg læring og når man skal undervise andre.

© Stein Tore Nybrodahl og Hans Olav Håkonsen.

bok.gif (14499
       bytes)

Vi gjør oppmerksom på at alle rettigheter til denne boken er reservert, og at reglene omkring rettigheter er de samme på Internett som når boken foreligger i trykt form. Ingen del av dette dokumentet må kopieres eller overføres i annen form: trykket, oppkopiert, elektronisk eller mekanisk uten tillatelse fra rettighetshaverne. (Adresser/ telefon: se nederst på denne siden).

Ønsker du å kjøpe denne boken? "Kunsten å lære" er nå utgitt i en revidert utgave etter mange forespørsler de siste årene. Boken er på 130 sider i A4-format, har fargeforside, god trykkvalitet, sort-hvitt bilder, plastinnbundet og med spiralrygg. Prisen er 350,- (+ frakt). Den reviderte utgaven har mange oppdateringer og nytt stoff, et helt nytt kapittel omkring IKT og læring, og sist men ikke minst selve rosinen i pølsa: 4 nyttige preferansetester som relateres til de 4 kapitlene i boken som går på de 8 intelligenser, fysiske arbeidspreferanser, personlighetspreferanser (MBTI) og sansepreferanser. Revidert stoff blir dessverre ikke oppdatert på denne siden. Se forøvrig Webshop.

Send meg en mail, og du får det sendt til ønsket adresse.  
E-mail: Stein.tore.nybrodahl@gmail.com .

Dette temaet omhandler læring. Svært mye har vært skrevet omkring læring og pedagogikk opp gjennom tidene, og teoriene har etter hvert blitt mange og til dels sprikende. Men i de seneste 10-15 årene har en ny forskningsretning kommet på banen og gitt oppsiktvekkende resultater for de som har vært utradisjonelle og uredde til å ta i den bruk: Hjerneforskning på læring. Dette er læring på hjernens premisser. Så enkelt og så vanskelig. Ved å lære på et overordnet nivå om hvordan hjernen fungerer og lærer, kommer en ny disiplin på banen. Vi har kalt den lær å lære.

Intensjonene med boken er som følger:

- Gjenoppdage gleden ved å lære og gi sjelen næring
- Gjenkjenne sin egen lærings- og arbeidspreferanse
- Få ideer og inspirasjon til nye måter å lære på
- Få ideer og inspirasjon til selv å drive med undervisning
- Være en tverrfaglig kilde til glede og nytte for menneskeheten

Inspirasjonskildene:

EN OVERSIKT OVER BOKAS INNHOLD TEGNET SOM MIND-MAP:

wpe1.jpg
       (60248 bytes)

- Læringspreferanser: Barbara Prashnig, Carl Gustav Jung
- Læringsrommet: Jeanette Vos
- Bevegelse: Moshe Feldenkrais, Jorunn Fleiner, Truls Sjøbakken og Frank Mahoney
- Hjernekart: Tony Buzan, Bjørn Ringom og Ingmar Svantesson
- Hjernen: Matti Bergstrøm, Milton Erikson og Howard Gardner
- Musikk: Georgi Luzanov og Barbara Prashnig


OM FORFATTERNE:


Stein Tore Nybrodahl:


Utdannet siviløkonom/ Msc innenfor administrasjon og ledelse ved Handelshøyskolen I København. Videreutdannet innenfor strategi ved INSEAD/ Frankrike. Har skrevet flere bøker og annet undervisnings- materiale omkring ledelse, læring og personlig utvikling. Har erfaring fra HR og strategiarbeide i Telenor og Q-Free, og arbeider til daglig med organisasjons og HR-utvikling i SINTEF.

hansolav.jpg (8470 bytes)
Hans Olav Håkonsen:


Arbeider som rådgiver og coach i sitt eget firma Compass AS. Tverrfaglig utdannelse med Msc i Global Leadership and Etichs fra Landegg University (Sveits), elektro- ingeniør, kinesiolog og bedriftsrådgiver. Tverrfaglig erfaring som montør, ingeniør, leder, terapeut, rådgiver og trener. Brennende opptatt av verdibasert lærende organisasjoner og livslang læring.

Våre adresser:

Stein Tore Nybrodahl
Sandmarkveien 8A
7550 Hommelvik
E-mail: Stein.tore.nybrodahl@gmail.com
Tlf. mobil : 90 69 46 89
Hans Olav Håkonsen
Hagemannsveien 2
3080 Holmestrand
E-mail: Compass@online.no
Tlf. mobil : 90 86 75 66

tilbake.gif
         (599 bytes)

opp.gif (1348
          bytes)

nesteside.gif (616 bytes)

Tilbake til hovedside

Toppen av siden

Hjernens oppbygning