1. Hjernens oppbygning 4. De 7 intelligenser 7. VAK 10. Hjernekart 13. Mat
2. Intensjoner/ rammer 5. Individuelle preferanser 8. Musikk 11. Hurtiglesing 14. Studieteknikk
3. Godt læringsrom 6. Personlige egenskaper 9. Bevegelse 12. Farger 15. IKT-pedagogikk