HURTIGLESNING

© Stein Tore Nybrodahl/ Hans Olav Håkonsen.

bil-i-fart2.jpg
     (2237 bytes)Stort sett alle mennesker har et potensiale til å lære seg å lese langt raskere enn hva de i dag er i stand til. Normal lesehastighet er på 250 ord i minuttet, men det finnes i dag mennesker som kan lese over 50 000 ord i minuttet med spesiell fiksering og øyefokus (photo-reading). Alle kan med litt trening og bevisstgjøring komme opp i en lesehastighet på minst 1000 ord i minuttet.

Det er en klar sammenheng mellom øyebevegelsene og resten av kroppsmotorikken. Venstre øye styres av høyre hjernehalvdel og vice versa. Manglende kroppsmotorikk kan for mange slå ut i problemer med midtlinje-koordinasjon. (De klarer ikke å lese hele linjen med full energi. Energien blir borte enten i starten eller i slutten av en linje). Dårlig utviklet sansemotorikk, både grov- og finmotorikk, påvirker dermed hjernestimulans og lesehastighet. Mange som har dårlig utviklet kroppsmotorikk vil derfor fiksere øyebevegelsene ved lesing på ett og ett ord, noe som setter lesehastigheten kraftig ned.

Hjernen vår tenker og lagrer informasjon med en normalhastighet på 2 000 bilder i minuttet. Hjernen vil derfor «kjede seg» når vi leser med en hastighet på 250 ord i minuttet. Dette blir ytterligere forsterket når kun 30% av disse ordene er billedlige ord. Denne reservekapasiteten bruker hjernen til å tenke på helt andre ting enn å lese. Dette medfører at vi mister konsentrasjonen, tankene vandrer, og vi hopper frem og tilbake i teksten. Utfordringen ligger derfor i å øke lesehastigheten slik at hjernens kapasitet fullt ut blir beskjeftiget med å lese.


Nøklene til hurtiglesning er:

1: Gjør sansemotoriske kryssbevegelser eller krabb

2. Sett på musikk som skaper en god læringstilstand (alfabølge-nivå)

3. Spenn av kropp og sinn til alfabølge-nivå

4. Koble inn kinestetisk sans ved fingerbevegelse (følg med finger øyets bevegelse, og les med flere ord pr. øyefiksering). Ved bruk av riktig støtte av finger trener du og ekspanderer det horisontale synsfeltet, og du integrerer venstre og høyre hjernehalvdel. Før fingeren i økende tempo nedover siden for å øke lesehastigheten.

5. Være totalt avslappet med riktig pustemønster (pust med maven for å oppnå avslappet konsentrasjon.


MIDTLINJE-KOORDINGERING:

Midtlinje koordinering

tilbake.gif
         (599 bytes)

opp.gif (1348
          bytes)

nesteside.gif (616 bytes)

Hjernekart

Toppen av siden

Farger